0

aanmelden voor korenfestival 2014

Ieder koor dat ooit heeft deelgenomen, krijgt een uitnodiging zich in te schrijven. Deze uitnodiging gaat ook naar de koren die de laatste maanden hun belangstelling hebben laten blijken. Het is dus goed mogelijk dat we bij over intekening moeten overgaan tot loting. Om voor een gevarieerd aanbod te zorgen, delen we de koren naar genre in en vindt loting per groep plaats.

Inschrijving
De inschrijvingstermijn sluit op 30 augustus 2013. In januari 2014 verneemt u of u bent ingeloot. Ingelote koren vragen we vervolgens een borgsom te storten. Dit bedrag (€ 50,-) krijgt ieder koor na deelname gerestitueerd, maar koren die zonder deugdelijke reden afmelden, zijn het geld kwijt. Maakt u dus nog geen geld over, maar wacht u tot eind januari 2014 wanneer u verneemt of u bent ingeloot.

Tot slot…

Het aanmeldingsformulier kunt u per post of per e-mail retourneren. Let op: iedereen die zich per mail aanmeldt, krijgt van mij een bevestiging. Hebt u binnen een week niets vernomen, dan heb ik uw aanmelding niet ontvangen!  Mocht u nog vragen hebben, mail ons even. Als andere koren in uw omgeving ook belangstelling hebben: het kopiëren van deze brief en het aanmeldingsformulier staat een ieder vrij.

Digitaal aanmelden >>           Schriftelijk aanmelden >>

We hopen u te zien op onze volgende editie!

Met vriendelijke groeten,

Theo Wolters,
voorzitter werkgroep “Terborg – Stad zingt“.

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • LinkedIn

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.